Category Archives: Notícia

CONVENI DE PRÀCTIQUES AMB EMPRESES AMB L’INSTITUT DE LA CAPARRELLA

La EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL empresa distribuïdora d’energia del municipi, ha signat un conveni de col·laboració amb l’Institut de la Caparrella amb la voluntat que diferents alumnes que cursen estudis amb aquest institut puguin realitzar pràctiques a l’empresa, sobre els estudis que estan cursant. El conveni pretén que els alumnes … Continua llegint CONVENI DE PRÀCTIQUES AMB EMPRESES AMB L’INSTITUT DE LA CAPARRELLA

ACORD APROVACIÓ INICAL PRESSUPOST 2023 DE LA EMEETDS, SL

APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST 2023Per acord del Consell d'administració de la societat EMPRESA MUNICIPAL D'ENERGIA ELECTRCICA DE TORRES DE SEGRE, SL de data 28 de desembre de 2022 es va acordar per unanimitat aprovar iniclamnet la proposta de pressupost corresponent a l'any 2023. Igualment es va acordar exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de … Continua llegint ACORD APROVACIÓ INICAL PRESSUPOST 2023 DE LA EMEETDS, SL

APROVACIÓ DEFINTIVA DELS PEATGES I PREUS DELS CÀRRECS DE CARA A L’ANY 2023

El passat dia 15 de Desembre de 2022 es va publicar al BOE número 306 Resolució de 15 de Desembre de 2022 de la CNMC per la que s’estableixen els valors dels peatges d’accès a les xarxes de transport i Distribució d’electricitat a partir del dia 1 de Gener de 2023.   Igualment, s’ha poblicat … Continua llegint APROVACIÓ DEFINTIVA DELS PEATGES I PREUS DELS CÀRRECS DE CARA A L’ANY 2023

CONVOCATÒRIA I BASES EN EL MARC DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL

Per Resolució de Presidencia de data 22 de desembre de 2022 es va acordar aprovar la convocatòria i les bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs de mèrits, torn lliure, de les places incloses en l’OPO per a l’estabilització publicada al BOP de Lleida núm.104 de 31/05/2022 i DOGC núm. 8679 de 31/05/2022, … Continua llegint CONVOCATÒRIA I BASES EN EL MARC DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL

MILLORES A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ EN MITJA TENSIÓ

Amb la voluntat de millorar el servei del subministrament elèctric, s’han iniciat les obres consistents en una nova ampliació de la xarxa de distribució en Mitja Tensió, així com la millora i automatització del centre de transformació CT-008 situat al Passeig del Segre. L’obra que s’està executant, complementa la iniciada l’any 2009 i consisteix en … Continua llegint MILLORES A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ EN MITJA TENSIÓ

CREACIÓ DE LA NOVA SOCIETAT COMERCAILITZADORA TORRES ENERGIA, SL

La societat EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL ha desenvolupat fins a l’actualitat les activitats de DISTRIBUCIÓ i de COMERCIALITZACIÓ  i així es fa constar en l’objecte social art. 2 dels estatuts de l’empresa municipal. Amb la modificació de la Llei del Sector elèctric, concretament en l’art. 12 de la Llei 24/2013 … Continua llegint CREACIÓ DE LA NOVA SOCIETAT COMERCAILITZADORA TORRES ENERGIA, SL

CONCERT NOCTURN A LA BASSA DEL MOLÍ

El proper dissabte dia 2 de juliol a les 22:00h i al costat de l’antic Molí de Torres de Segre, podrem gaudir de la presència de L’ORCHESTRE D’HARMONIE DE L’UNION, procedent de França. Aquesta orquestra participa en la 13ª edició del FESTIVAL INTERNACIONAL DE BANDES DE MÚSICA que es celebra del dia 1 al 3 … Continua llegint CONCERT NOCTURN A LA BASSA DEL MOLÍ

IMPLANTACIÓ MILLORES TECNOLÒGIQUES

Amb la voluntat de continuar innovant les xarxes i instal·lacions elèctriques de la emeetds, s’ha implantat al centre de transformació situat al C/ Pompeu Fabra (Molí) un nou sistema de comunicació dels equips de mesura d’energia elèctrica. Aquesta comunicació de dades, es realitza utilitzant la xarxa elèctrica de distribució com a mitjà de comunicació, mitjançant … Continua llegint IMPLANTACIÓ MILLORES TECNOLÒGIQUES