Dóna't d'alta a EMEETDS per gaudir d'una energia elèctrica neta i econòmica. Empleni el següent formulari per iniciar el procés d'alta per al servei de llum elèctrica a EMEETDS.

Formulari: Alta nou subministrament
Dades personals

Adreça notificacions

Adreça subministrament

Dades tràmit

Comentari

Please leave this field empty.

Instruccions:

Documentació

 • Còpia del D.N.I./N.I.F. o N.I.E. del titular.
 • Còpia acreditativa de la titularitat de l’immoble.
 • Referència cadastral de l’immoble.
 • Compte corrent  per domiciliar les factures.
 • Adreça de correu electrònic.

Aquesta documentació li será sol·licitada un cop iniciat el procés.

En cas que es tracti d'una primera ocupació

En cas de ser una primera ocupació, s’ha de presentar també la següent documentació:

 • Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIEBT) segellat per les Entitats d’Inspecció i Control i/o pels Serveis d’Indústria.
 • Còpia de la cèdula d’habitabilitat o qualificació definitiva HP (habitatge protegit) o VPO (Vivienda de Protección Oficial)

En cas que no es tracti d'una primera ocupació

En cas de no ser una primera ocupació, la documentació que ha de presentar segons el cas:

Opció A: Fa menys d’1 any que el subministrament està donat de baixa:

 • Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions de Baixa Tensió.
 • Cèdula d’habitabilitat en vigor.

Opció B: Fa més d’1 any que el subministrament està donat de baixa:

 • Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió segellat per l’entitat competent, o Acta d’Inspecció Tècnica realitzada per una Entitat d’Inspecció i Control amb resultat favorable.
 • Cèdula d’habitabilitat en vigor.

Procediment

Un cop rebut el seu missatge iniciarem el procés, posant-nos en contacte amb vostè(és) en el cas que fos necessari.

Ajuda

Adreça notificacions: Adreça física on s’envia la factura.
Adreça subministrament: Adreça física on es troba el comptador.

Tota la documentació entregada està sotmesa a la Llei Orgànica de Protecció de Dades.