IMPLANTACIÓ MILLORES TECNOLÒGIQUES

Amb la voluntat de continuar innovant les xarxes i instal·lacions elèctriques de la emeetds, s’ha implantat al centre de transformació situat al C/ Pompeu Fabra (Molí) un nou sistema de comunicació dels equips de mesura d’energia elèctrica.

Aquesta comunicació de dades, es realitza utilitzant la xarxa elèctrica de distribució com a mitjà de comunicació, mitjançant el sistema que es coneix com a Comunicacions PLC. Al centre de transformació on estan connectats els diferents equips de mesura, s’instal·la un nou concentrador de dades, que informa instantàneament als nostres sistemes informàtics centrals de les dades de consum i producció d’energia .

Aquest nou sistema, és una evolució tecnològica de la nostra empresa elèctrica, ja te implantada al nostre municipi per a la captura de mesures elèctriques i el tractament de dades de consum.

Atenent a l’èxit i valoració d’aquest nou sistema, s’estudiarà anar ampliant progressivament aquesta nova tecnologia als nous subministres que es puguin connectar a la xarxa.

Podeu trobar més informació a la nostra web www.emeetds.cat i al Facebook.