Llista anual: 2023

CONVENI DE PRÀCTIQUES AMB EMPRESES AMB L’INSTITUT DE LA CAPARRELLA

La EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL empresa distribuïdora d’energia del municipi, ha signat un conveni de col·laboració amb l’Institut de la Caparrella amb la voluntat que diferents alumnes que cursen estudis amb aquest institut puguin realitzar pràctiques a l’empresa, sobre els estudis que estan cursant. El conveni pretén que els alumnes … Continua llegint CONVENI DE PRÀCTIQUES AMB EMPRESES AMB L’INSTITUT DE LA CAPARRELLA

ACORD APROVACIÓ INICAL PRESSUPOST 2023 DE LA EMEETDS, SL

APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST 2023Per acord del Consell d'administració de la societat EMPRESA MUNICIPAL D'ENERGIA ELECTRCICA DE TORRES DE SEGRE, SL de data 28 de desembre de 2022 es va acordar per unanimitat aprovar iniclamnet la proposta de pressupost corresponent a l'any 2023. Igualment es va acordar exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de … Continua llegint ACORD APROVACIÓ INICAL PRESSUPOST 2023 DE LA EMEETDS, SL

APROVACIÓ DEFINTIVA DELS PEATGES I PREUS DELS CÀRRECS DE CARA A L’ANY 2023

El passat dia 15 de Desembre de 2022 es va publicar al BOE número 306 Resolució de 15 de Desembre de 2022 de la CNMC per la que s’estableixen els valors dels peatges d’accès a les xarxes de transport i Distribució d’electricitat a partir del dia 1 de Gener de 2023.   Igualment, s’ha poblicat … Continua llegint APROVACIÓ DEFINTIVA DELS PEATGES I PREUS DELS CÀRRECS DE CARA A L’ANY 2023

CONVOCATÒRIA I BASES EN EL MARC DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL

Per Resolució de Presidencia de data 22 de desembre de 2022 es va acordar aprovar la convocatòria i les bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs de mèrits, torn lliure, de les places incloses en l’OPO per a l’estabilització publicada al BOP de Lleida núm.104 de 31/05/2022 i DOGC núm. 8679 de 31/05/2022, … Continua llegint CONVOCATÒRIA I BASES EN EL MARC DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL