L’assecadora

L’assecadora és un electrodomèstic que consumeix molta energia ja que la potència de les resistències treballa entorn dels 3.000 W i el temps normal d’un programa d’assecat és de 60 minuts. Per tant, per evitar problemes de potència, cal tenir en compte quins aparells funcionen simultàniament amb l’assecadora.

Hi ha dues tipologies d’assecadores segons el tipus d’assecat:

D’evacuació o extracció: disposen d’un conducte que extreu la humitat cap a l’exterior (ineficient).

De condensació: recullen la humitat en una safata que després cal buidar (eficient).

El control del procés d’assecat pot ser:

Per sensor d’humitat: sistema intel·ligent que atura el procés a la humitat desitjada per l’usuari (eficient).

Per temporitzador: el procés s’atura quan s’acaba el temps previst pel programa (ineficient).

Actualment, hi ha assecadores de més baix consum: les de tecnologia de bomba de calor, la versió a gas de l’assecadora, i les que inclouen cicles amb refredament progressiu, que permeten acabar d’assecar la roba amb la calor residual de l’assecadora.

L’etiquetatge energètic de les assecadores informa sobre: el consum energètic, la capacitat de càrrega, la tipologia (extracció o condensació) i el nivell de soroll d’aquests electrodomèstics.

Recomanacions per estalviar electricitat

  • Si es disposa de prou espai, l’escalfor del sol és sempre el millor sistema d’assecat.
  • Abans de fer servir l’assecadora, cal centrifugar la roba rentada per tal d’extreure’n el màxim volum d’aigua possible. Així, el programa d’assecat no és tan llarg i es redueix el consum energètic.
  • S’ha d’aprofitar al màxim la capacitat de l’assecadora i procurar que treballi sempre a càrrega completa.
  • No s’ha d’assecar la roba de cotó i la roba de més pes en les mateixes càrregues que la roba lleugera.
  • S’ha de netejar periòdicament el filtre de l’assecadora i vigilar que l’orifici de ventilació no estigui obstruït.