Tarifa Potència Preu Potència Preu Preu - Punta Preu - Vall
Tarifa - 2.0 Menor de 10kW 0.115187 € /kW/dia 0.131400 € /kW - -
Tarifa - 2.0DH Menor de 10kW 0.115187 € /kW/dia - 0.152849 € /kW 0.069302 € /kW
Tarifa - 2.1 Entre 10kW i 15kW 0.121766 € /kW/dia 0.143936 € /kW - -
Tarifa - 2.1DH Entre 10kW i 15kW 0.121766 € /kW/dia - 0.152418 € /kW 0.075114 € /kW
Tarifa - 3.0 Superior a 15kW (A) 0.111585 € /kW/dia
(B) 0.066955 € /kW/dia
(C) 0.044634 € /kW/dia
0.125605 € /kW (A) 0.099422 € /kW (B) 0.067134 € /kW (C)
Tarifa - 2.0 Menor de 10kW
PREU POTÈNCIA 0.115187 € /kW/dia
PREU 0.131400 € /kW
Tarifa - 2.0 Menor de 10kW (amb discriminació horària)
PREU POTÈNCIA 0.115187 € /kW/dia
PREU - PUNTA 0.152849 € /kW
PREU - VALL 0.069302 € /kW
Tarifa - 2.1 Entre 10kW i 15kW
PREU POTÈNCIA 0.121766 € /kW/dia
PREU 0.143936 € /kW
Tarifa - 2.1 Entre 10kW i 15kW (amb discriminació horària)
PREU POTÈNCIA 0.121766 € /kW/dia
PREU - PUNTA 0.152418 € /kW
PREU - VALL 0.075114 € /kW
Tarifa - 3.0 Superior a 15kW (A)
PREU POTÈNCIA 0.111585 € /kW/dia
PREU 0.125605 € /kW
Tarifa - 3.0 Superior a 15kW (B)
PREU POTÈNCIA 0.066955 € /kW/dia
PREU - PUNTA 0.099422 € /kW
Tarifa - 3.0 Superior a 15kW (C)
PREU POTÈNCIA 0.044634 € /kW/dia
PREU - VALL 0.067134 € /kW