Dins de les recomanacions de consum responsable, trobem la possibilitat de contractar una tarifa més eficient i sostenible, com seria la tarifa amb Discriminació horària. Aquesta tarifa pot esdevenir un element important d’estalvi energètic i conseqüentment en una reducció important de la seva facturació.
Es tracta d’una tarifa creada per a consumidors amb menys de 15kW de potència contractada i que estableix diferents preus segons el moment del dia en què es realitza el consum. Divideix el dia en dos períodes: Període Punta (amb un preu més elevat) i Període Vall (amb un preu molt més econòmic).

Aquesta separació dels períodes, permet que si l’abonat concentra el consum elèctric a les hores Vall, li permet un estalvi important en la seva facturació. Per aquest motiu, i sempre que sigui possible, us recomanem que en cas de tenir contractada aquesta tarifa, accions que es poden gestionar i escollir el moment que es realitzen, com podria ser, posar la rentadora, la secadora, rentaplats, planxar,... es realitzin dins de les hores vall.

Del total de les 24h del dia, 10 corresponen al període PUNTA i la resta de les 14 al VALL.

Els horaris d’aquests períodes varien en funció de l’època de l’any en què ens trobem:
Període 1 o Punta:

  • Hivern: de 12h a 22h
  • Estiu: de 13h a 23h

 

Període 2 o Vall:

  • Hivern: de 22h a 12h
  • Estiu: de 23h a 13h

(El canvi d’estiu a hivern i d’hivern a estiu, coincideix amb el canvi oficial d’hora).

Per poder contractar aquesta tarifa, no cal realitzar cap obra. Únicament cal omplir el formulari establert. Aquesta tarifa s’activarà amb l’inici del nou període de facturació, ja que no es possible tenir dins d’un mateix període, dos tarifes diferenciades.

La durada mínima d’activació d’aquesta tarifa, és de 12 mesos.

Recomanació: Aquesta tarifa, pot suposar que per aconseguir major reducció de la facturació sovint es pugui concentrar consum energètic al període VALL (ja que és el mes econòmic). Caldrà tenir present, la calculadora de potència que us oferim, per tal de no tenir més consum de potència de la contractada.